Test tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Met deze test kunt u nagaan of u mogelijk recht hebt op een algemene tegemoetkoming vanuit de Wtcg.

De gegevens die u invult bij deze test worden slechts tijdelijk opgeslagen voor de uitslag van de test en zullen nergens permanent worden opgeslagen of gedeeld.

Maak hier eerst een keuze voor welk jaar u de test wilt doen. Houdt de zorggegevens voor dat jaar bij de hand, zodat u de test correct kunt invullen:

  • Wtcg-test 2013
  • Wtcg-test 2012
  • Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Wtcg 2009, Wtcg 2010 en 2011. Dit is bepaald in de wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.
Logo Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS)