Test tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Met deze test kunt u nagaan of u mogelijk recht hebt op een algemene tegemoetkoming vanuit de Wtcg.

De voorwaarden voor de algemene tegemoetkoming 2012 zijn gewijzigd. De Wtcg is vanaf 2012 inkomensafhankelijk. Ook zijn de voorwaarden voor zorggebruik enigszins gewijzigd.

De gegevens die u invult bij deze test worden slechts tijdelijk opgeslagen voor de uitslag van de test en zullen nergens permanent worden opgeslagen of gedeeld.

Maak hier eerst een keuze voor welk jaar u de test wilt doen. Houdt de zorggegevens voor dat jaar bij de hand, zodat u de test correct kunt invullen:

  • Wtcg-test 2012
  • Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Wtcg 2009, Wtcg 2010 en 2011. Dit is bepaald in de wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.
Logo Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS)