Test tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Met deze test kunt u nagaan of u mogelijk recht hebt op een algemene tegemoetkoming 2013 vanuit de Wtcg.

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de Wtcg 2009, Wtcg 2010, Wtcg 2011 en Wtcg 2012. Dit is bepaald in de wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

De gegevens die u invult bij deze test worden slechts tijdelijk opgeslagen voor de uitslag van de test en zullen nergens permanent worden opgeslagen of gedeeld.

Ga verder naar Wtcg-test 2013

Logo Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS)