Test tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2011: Introductie

Voordat u de test invult:

 • Deze test zegt alleen iets over de tegemoetkoming voor de Wtcg 2011, die in 2012 wordt uitgekeerd.
 • Let op dat u de gegevens voor het juiste jaar invult. Houdt daarvoor specifieke gegevens bij de hand over:
  • geneesmiddelengebruik in 2011
  • fysiotherapie en/of oefentherapie in 2011
  • ziekenhuisbehandelingen in 2010
  • behandeling in een revalidatiecentrum in 2010
  • AWBZ-indicaties van het CIZ of een Bureau Jeugdzorg (geldig in 2011)
  • Wmo-indicaties van de gemeente voor gebruik van een rolstoel (geldig in 2011)
  • een vergoeding voor de aankoop of reparatie van een hulpmiddel in 2009, 2010 of 2011
  • gebruik van hulp bij het huishouden via de gemeente (zorggebruik in natura of een Wmo-indicatie voor een persoonsgebonden budget geldig in 2011)
 • Het invullen van de test duurt maximaal 10 minuten.
 • De gegevens die u invult bij deze test worden slechts tijdelijk opgeslagen voor de uitslag van de test en zullen nergens permanent worden opgeslagen of gedeeld.
 • De uitkomst van de test is niet definitief. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.